14 февруари 2017 г.

България в пощенски картички

"Бисерчета" се включиха в eTwinning проект "България в пощенски картички". Запознават се със забележителностите и легендите на градовете партньори: Плевен, Свищов, Враца, Пловдив, Павликени. Разказват за своя роден град Етрополе!
Целите на проекта са:
  1. Придобиване на система от знания за природата, обществото и човека, която включва: природни, исторически и обществени забележителности на родния край и България.
  2. Развиване на комуникативни умения.
  3. Формиране на дигитални компетентности (работа с карта, редактори на изображения, текстови редактори, презентационни умения, работа с аудио и видео редактори и др).
  4. Развитие на креативността и творческия потенциал на учениците.
  5. Формиране на гражданска култура.
  6. Възпитаване в дух на толерантност и сътрудничество.
  7. Възпитаване на любов към Родината, изразяваща се в уважение към природните богатства, историческото наследство и всички граждани на Република България.
Вижте повече за дейността на "Бисерчетата" ТУК.