Владетели на компютрите

Развитие на креативността, логическото мислене и дигиталните умения на учениците. Създаване на интерактивни образователни материали. Използване на различни програми и платформи за изработване на тестове, игри, презентации, флаш карти. Програмиране за начинаещи.