Математика любима

Създаване на представа за логическа структура на математиката и нейното аксиоматично изграждане. Изява на логическите знания и умения и създаване на условия за формиране на математически език у учениците. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображението. Обогатяване на методите на разсъждение.
Ръководител: Людмила Пешева

Средна заплата

Надпис