Знайко

Преодоляване на пропуски в овладяването на учебното съдържание по български език и литература, подобряване на общата езикова култура. Формиране на умения за създаване на собствен текст, за редактиране и авторедактиране.
Ръководител: Валентина Кусева

За вълшебството на думите - празник