Математиката - трудна, но и интересна

Поддържане и повишаване на интереса на малките ученици към математическото знание чрез решаването на задачи с игрови и със занимателен характер.
Ръководител: Палма Стефанова 

Решаване на задачи с компютър

Магазин. Монети и банкноти