Докато играеш, можеш всичко да узнаеш

Преодоляване на обучителни затруднения по математика чрез попълване на пропуските от учебното съдържание в 1. клас и осигуряване на възможност за безпроблемно усвояване на знания и тяхното затвърждаване в рамките на изучаваното във 2. клас. Формиране на умение за самостоятелно учене и практическа работа. Провокиране на интерес към математическото знание.
Ръководител: Ваня Колева

Математическо състезание