Фолклорна плетеница

Общуване чрез народни танци. Стимулиране на учениците към танцова творческа активност при разучаване на танци от различни фолклорни области. Формиране на умение за свързване на музика и танц в една обща хармония. Концертни изяви.