Вълшебството на приказките

Съхраняване и утвърждаване на общочовешки ценности и добродетели чрез мъдростта и вълшебството на приказките. Стимулиране на творческия потенциал на учениците. Възприемане и осмисляне на емоционалната наситеност на приказката и фолклора, усъвършенстване на правоговорната култура и комуникативните умения. 
Ръководител: Мария Стоянова

Китка от приказки

Приказките - мъдрост и поука