Любознайко

Преодоляване на пропуски по отношение на развитието на устната и писмената реч. Развиване на мисленето, паметта, въображението, читателските интереси. Формиране на усет за правилно, съзнателно и изразително четене, за художествено възприемане на литературния текст, за работа с книгата - препоръчване на книга, избор на книга, книги на автор. 
Ръководител: Марина Генова

За вълшебството на приказките