Пеещи звънчета

Целта е да се формира музикална култура у учениците, да се възпита сценично поведение и да се развият техните музикални възможности. Изпълняват се забавни и развлекателни детски песни, както индивидуално, така и групово.