Краезнание

Събиране и обобщаване на исторически, фолклорни и етнографски данни за Етрополе. Възпитаване на добродетели и любов към родината и родния край, почит към традициите. Осъществяване на активен контакт с културни и образователни институции, с обществени организации. Използване на краеведски материали за провокиране на интереса на учениците. У младите хора се изграждат представи за миналото на българите, за тяхната вяра, култура и начин на живот. 
Ръководител: Веселка Лакова

Историята на моето селище