Магията на танца

Общуване чрез танци. Свързване на история, музика и танц в една обща хармония. Стимулиране на учениците към творческа активност с разучаване на образно-емоционалната същност на танци от различни стилове и държави. Придобиване на знания и умения за традиционни, стандартни и латино танци. Сценични изяви. 
Ръководител: Калинка Пушкарова

Магията на танца

29 април - международен ден на танца

Ясеновско утро