Аз и математиката

Стимулиране на продуктивност, гъвкавост, оригиналност, новаторство, изобретателност чрез творчески подходи и нови идеи. Възможност за учениците свободно да си представят и създават математически модели, да комбинират и фантазират. Да прилагат по оригинален начин наученото в класната стая и извън нея.
Ръководител: Ива Филипова