Аз мога да решавам задачи

Овладяване на математически идеи и методи, изграждане на правилна математическа реч, развитие на мисленето, изграждане на математическа култура. Възпитаване на траен интерес към математиката и нейното изучаване. Изграждане на умения за прилагане на придобитите знания при решаването на практико-приложни задачи и задачи от другите учебни дисциплини.
Ръководител: Людмила Пешева

Хранителни вещества

Айфеловата кула

Надпис