Химия +

Заниманията в групата ще насърчат творческия подход и може да насочат младежите към бъдеща реализация в областта на природните науки. Предвижда се задълбочаване на теоретичните знания, решаване на тестови и логически задачи, възможност за самостоятелна експериментална дейност, подготовка на вечер на химията, включване в общински и национални изяви, свързани с екологични проекти.