9 май 2017 г.

Разяснителна кампания за разделното събиране на отпадъци

На 8 май 2017 г. бе осъществена разяснителна кампания сред учениците от начален етап и 5.-6. клас за необходимостта от сепарирането на отпадъците в бита.

Учениците от групата изготвиха презентации по темата.