Обичам да рисувам

Развиване на творческите заложби на учениците и повишаване на интереса към изкуството, формиране на естетически вкус. Усвояване на различни техники за рисуване. Опознаване и изобразяване на заобикалящия ни свят. Организиране на изложби с ученически творби.