17 март 2017 г.

Изложба по случай патронния празник

На 17.03.2017 г. малките ученици от клуб Обичам да рисувам подредиха изложба с техни рисунки във фоайето на НЧ ,,Тодор Пеев - 1871". Върху платната се отразяват техните чувства и емоции, светът, пречупен през детските очи.
Официални гости на откриването бяха г-жа Манчева - директор на училището, г-н Стефан Борисов - заместник-кмет на Община Етрополе и член на Обществения съвет, г-жа Росица Иванова - главен инспектор "Просвета, култура и вероизповедание" в Община Етрополе, инж. Валентин Цацов - председател на Училищното настоятелство и г-н Милчо Милчев - член на Обществения съвет, много родители.