Езикознайко

Преодоляване на затруднения в овладяването на правописа и пунктуацията, както и по отношение на писането на собствен текст - съчинения и преразкази. Повишаване на мотивацията за учене чрез практически занимания, дискусии, работа с тестови формати и интерактивни задачи. Формиране на умения за редактиране и авторедактиране.