Чудотворници

Развиване на творческите заложби на учениците и повишаване на интереса към изкуството, развитие на естетически вкус, разширяване на знанията за жанровете в изобразителното изкуство.