Творческа работилница

Творческо писане. Стимулиране на въображението, изграждане на индивидуален стил на писане, освобождаване на мисленето и формиране на собствен артистичен поглед към света.
Ръководител: Петя Георгиева

Най-доброто, което написах

Критичен поглед

Вземѝ кафе, плати със стих! 

Светове, в които може да се избяга