Арт ателие

Разширяване на познанията за изразни средства, техники и техонологии за изобразяване и тяхното приложение. Обучението ще се извършва под формата на лекции, практически упражнения, конферанси, ще се използват различни компютърни програми. Учениците ще изработят монументално декоративно пано.
Ръководител: Николай Георгиев

Промотиране на готов продукт