28 юни 2017 г.

Промотиране на готов продукт

На 24 и 28 юни 2017 г. бе представен крайният продукт от едногодишното обучение на групата „Арт ателие” по проекта „Твоят час” – стенопис във фоайето на начален етап.
Гости на откриването на стенописа бяха г-жа Мадлена Камбурова – старши експерт по ОСО в РУО, София-регион, ръководството на СУ „Христо Ясенов“, ученици, родители, колеги.