Пътешественик

Пътешественикът обича природата и приключенията. Развива своите физически, интелектуални и социални способности, придобива умения за опазване на околната среда и за здравословен начин на живот.