Неувяхващата красота на българските традиции

Учениците ще се докоснат до богатото културно-историческо наследство на българския народ, съхранено през вековете и достигнало до нас. Акцент на дейността е проучване на традициите в родния край и провокиране на траен интерес към изучаването, запазването и популяризирането им.