16 юни 2017 г.

Празниците в живота на българина – магията на българското хоро

„Празниците в живота на българина – магията на българското хоро“ бе темата на заключителната изява на клуб „Неувяхващата красота на българските традиции“. Събитието бе посветено на родния град, на отношението към нашите корени, на старите традиции и на създаването на нови, свързани със самосъзнанието ни на българи.
Гледахме презентация, посветена на Етрополе. Изтъкната бе ролята за запазването на българщината, когато се съхраняват и предават от поколение на поколение традиционните обичаи. Насладихме се на красотата на българската народна песен, гледахме клип, посветен на песента „Излел е Дельо хайдутин”. Говорихме за силата на българските хора, които повдигат духа и радват сетивата с движения, ритъм, а и с носиите. Някои ученици споделиха своите емоции от дългогодишните си изяви в танцовия състав. Осъзнахме, че всеки трябва да почита и уважава своето семейство, род и обичаи.
Гости бяха ученици, Иванка Павлова, Румяна Пенкова, Радка Василева, представители на съвета "Твоят час".