Приложно колоездене

Целта на заниманията в групата е учениците да се научат майсторски да управляват велосипед. Да познават правилата за пътна безопасност. Формиране на отговорно поведение като участници в движението по пътя. 
Ръководител: Кати Дочева