30 май 2017 г.

Математическо състезание

На 30.05.2017 г. от 17:00 часа участниците в група „Докато играеш, можеш всичко да узнаеш“ показаха своите знания и математически умения в оспорвано, но и забавно математическо състезание. Разделени на два отбора, те ентусиазирано решаваха занимателни задачки.
За решаването на някои от тях те имаха възможност да ползват помощ от родител. Победители се оказаха всички деца, защото преодоляха всички математически предизвикателства.
Гости на събитието бяха родители и Цветана Димитрова – член на съвета „Твоят час“.