18 май 2017 г.

Решаване на задачи с компютър

На 17.05.2017 г. в компютърния кабинет на госпожа Тинка Цолова групата "Математиката – трудна, но и интересна" проведе своята публична изява на тема "Решаване на задачи с компютър".
Под формата на интерактивни игри учениците решаваха разнообразни задачи – таблично умножение и деление, определяне на геометрични фигури и намиране на техните обиколки, текстови задачи с две пресмятания, събиране и изваждане на числата до 1000.
Учениците работиха с голям интерес и показаха знанията и уменията си по математика пред своите гости – родители и учители.