7 юни 2017 г.

Средна заплата

На 07.06.2017 г. от 14:00 ч. групата „Математика любима“ проведе публично занятие на тема „Средна  заплата“. Всички участници активно и без притеснение показаха своите знания. Вдъхновиха се от включването на игрови елементи в часа.

На занятието присъстваха ученици от 9.в и 10.г клас. И гости, и участници останаха удовлетворени.