28 април 2017 г.

Обучаваме деца със СОП

Открит урок с образователни материали, подготвени от учениците от „Владетели на компютрите“, се проведе на 28.04.2017 г. Участниците представиха електронен буквар, пъзел-приказка пред деца със СОП.
Идеята е да улеснят обучението на тези деца и да направят по-забавно ученето им.
„Владетелите“ останаха удовлетворени от своя труд, като видяха оживлението и интереса, с които малките деца се включиха в урока.