29 април 2017 г.

Интерактивни дейности

На 29 април 2017 г. клуб „Питагор в час“ проведе публично занятие на тема „Интерактивни дейности“. Участниците запознаха малките ученици с математѝка Питагор и основните негови теории, ползата от познаването на неговите правила и теории.
 
На събитието присъстваха и учителите по математика Ива Филипова и Людмила Пешева.