30 юни 2017 г.

Какво успяхме да сътворим. Творческо четене

На 30 юни 2017 г. група „Любословие“ проведе своята заключителна изява на тема „Какво успяхме да сътворим. Творческо четене“. Учениците представиха свои есета, стихотворения и разкази.
Наслаждаваха се на емоциите и настроенията, които сами провокираха чрез текстовете си.
Гости на събитието бяха техни съученици и учители, представители на съвета „Твоят час”.