15 септември 2016 г.

Състав на съвета "Твоят час"

Лазар Василев - председател (представител на Община Етрополе)

Диана Пенкова - секретар (педагогически специалист)


Анита Александрова - член (представител на родителската общност)

Теодора Дакова - член (представител на родителската общност)

Маргарита Цветкова - член (представител на родителската общност)

Весела Андреева - член (педагогически специалист)

Цветана Димитрова - член (педагогически специалист)