20 март 2017 г.

Фотодокументалистика и репортажна фотография

Учениците от клуб "През погледа на обектива" присъстваха на всички изяви на групите, работещи по проект „Твоят час“, и ги отразиха в снимки и видеозаписи. Най-вълнуващо и отговорно се оказа заснемането на училищната театралната постановка и празничното Ясеновско утро.
Ролите и позициите бяха разпределени предварително и всеки трябваше да предаде най-добре събитията от своята гледна точка, така че да се получи завършена картина.
Учениците се почувстваха важна част от тържествата и осъзнаха смисъла на репортажната фотография. Преодоляха притеснението и неудобството да застанат на предна позиция, близо до сцената, придобиха увереност и самочувствие.