11 март 2017 г.

Видове речеви дейности

На 11 март 2017 г. група Шанс за успех проведе публично занятие на тема "Видове речеви дейности". Присъстваха родители, които станаха свидетели на наученото от децата до този момент. Учениците показаха базисни знания по езика като знакова система, която се материализира в речта.
Вдъхновиха се от включването на игрови елементи в часа. Присъстващите останаха удовлетворени от видяното и изявиха желание да наблюдават и други часове на групата.