28 юни 2017 г.

Ние и Питагор

На 28.06.2017 г. се проведе заключителната изява на клуб „Питагор в час“ по проект „Твоят час“. Участниците, някои от които вече успешно дипломирани, представиха емоционално презентации за Питагор и други велики математици с акцент на техните значими открития.

На събитието присъстваха ученици от 9.в клас, родители и колеги.