13 май 2017 г.

Метални конструкции

На 13 май 2017 г. учениците от група „Питагор в час“ проведоха занятие на тема „Метални конструкции“. Запознаха се с разнообразието от действия в математиката. Осъзнаха и показаха връзката между движението на хората и функциите в математиката.

Гости на събитието бяха Л. Микова, Л. Пешева, И. Филипова, представители на съвета "Твоят час".